Bračni krevet je izveden u kombinaciji univera i punog drveta ili u kombinaciji MDF ploča i punog drveta. Moguća je i varijanta furniranih MDF ploča, kao i kompletna konstrukcija od masivnog drveta.

Dušeci su sa žičanim jezgrom ili memory penom. Po želji kupca moguće je dodati oslonce za dušeke od latofeks letvica. Posebna opcija su fioke i mehanizmi za podizanje dušeka Hafele.